Trosbekännelse

Trosbekännelsen sammanfattar kristen tro. Redan tidigt i den kristna kyrkan formulerades bekännelser som uttryckte det gemensamma. De trosbekännelser som används nu är den apostoliska som ofta används, och den nicenska. Den apostoliska trosbekännelsen fick sin nuvarande form på 700-talet. Den nicenska trosbekännelsen fick sin slutliga form av kyrkomötet i Konstantinopel 381.

Kontakta redaktionen

Apostoliska trosbekännelsen

Skapad: 2009-06-18 16:45:00
Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.
Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma
levande och döda.
Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.
Amen.

Nicenska trosbekännelsen

Skapad: 2009-11-05 09:05:00
Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synlig och osynligt är;
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som Fadern, genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa;
som ock har blivit korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faders högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände;
och på den heliga Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna;
och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen
 

 

//