Flerspråkig kyrka

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2012-09-26 11:05:00

Både samhälle och kyrka berikas av att människor med olika kulturell och språklig bakgrund möts. Svenska kyrkan finns till för alla och vill skapa möjligheter för människor att hålla gudstjänst och praktisera kristen tro på sitt eget språk.

Läs mer om En kyrka för alla
Skapad: 2014-04-04 10:19:00

Alla barn har rätt att känna sig trygga och värdesatta. Barnkonventionen ger minoritets- och urfolksbarn specifika rättigheter, men i Sverige är barn som tillhör nationella minoriteter och urfolket samerna fortfarande marginaliserade i många sammanhang. Den här rapporten handlar om hur man kan stärka minoritets- och urfolksbarn i Sverige. Rapporten är en del i Svenska kyrkans arbete att främja och utveckla det flerspråkiga arbetet bland barn och unga.

Läs mer om rapporten
Ärkebiskop Anders Wejryd välsignar under den ekumeniska gudstjänsten.

Ärkebiskop Anders Wejryd välsignar under den ekumeniska gudstjänsten. Foto: Magnus Aronson

Skapad:2014-03-25 09:50:00

Den 8 april firar romerna Internationell dag i hela världen. I Uppsala firades den med en ekumenisk högtidsgudstjänst i domkyrkan. Medverkade gjorde bland andra Angelina Dimiter Taikon, föreläsare vid den romska Kulturskolan i Stockholm, Domino Kai, romsk sakkunnig vid Upplandsmuseets satsning Romska röster samt integrationsministern Erik Ullenhag

Läs mer om romernas internationella dag

Foto: Håkan Sjunnesson

Våga vara minoritet

Skapad: 2012-03-06 09:45:00

Rapporten" Våga vara minoritet" belyser minoritetsrättigheterna i Sverige och framför allt barn och ungas situation. Bakom rapporten står ett antal organisationer som företräder och eller verkar bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna. En av undertecknarna är ärkebiskop Anders Wejryd.

Ladda ner rapporten här.

Skapad: 2011-04-29 11:40:00

Foto: Britt-Marie Frisell

Mångfaldens mosaik är en tidning om flerspråkighet. Genom de nationella minoriteterna, invandringen och mottagandet av asylsökanden i Sverige präglas kyrkans omvärld alltmer av språklig, kulturell och etnisk pluralism. I MM kan du läsa reportage, intervjuer och faktamaterial om de nationella minoriteter som Svenska kyrkan arbetar med idag.

Läs tidningen i pdf

 

//