Flerspråkig kyrka

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2012-09-26 11:05:00

Både samhälle och kyrka berikas av att människor med olika kulturell och språklig bakgrund möts. Svenska kyrkan finns till för alla och vill skapa möjligheter för människor att hålla gudstjänst och praktisera kristen tro på sitt eget språk.

Läs mer om En kyrka för alla

Foto: Laila Duran

Skapad:2014-09-19 16:34:00

"Svenska kyrkan har stor legitimitet och kan påverka stater i rätt riktning när det gäller urfolkens framtid". Det säger 23-årige Isak Utsi som var representant för Samiska rådet i Svenska kyrkan i FN:s stora världskonferens för urfolk (WCIP) i New York den 22-23 september. Han var även observatör under det internationella klimattoppmötet som pågick samtidigt.

Läs intervjun med Isak Utsi (den gjordes inför mötena)>>

Foto: Emma Larsson

Skapad: 2014-08-18 13:50:00

Ung, same och kristen. Tre nyckelord för det samiska konfirmandlägret där fyrtiotalet ungdomar får möjlighet att både stärka sin identitet och komma närmare Gud. "Det som är så bra är att jag får komma hit och se att jag inte är ensam, det finns många som man kan relatera till. Man känner sig hemma", säger konfirmanden Mathilda Njaita.

Läs reportaget från det samiska konfirmationslägret på Luleå stifts webbplats
Skapad:2014-06-18 13:17:00

Svenska kyrkan har tillsammans med sex andra organisationer sammanställt en skrivelse som lyfter brister i de mänskliga rättigheterna i Sverige. Områden som organisationerna gemensamt lyfter är skyddet för barn, urfolk, nationella minoriteter samt flyktingar, asylsökande och migranter. Sverige kommer inom det kommande året att granskas i FN:s råd för mänskliga rättigheter inom ramen för Universal Periodic Review, UPR.

Läs mer om skrivelsen till FN >>

 

Skapad: 2014-04-04 10:19:00

Alla barn har rätt att känna sig trygga och värdesatta. Barnkonventionen ger minoritets- och urfolksbarn specifika rättigheter, men i Sverige är barn som tillhör nationella minoriteter och urfolket samerna fortfarande marginaliserade i många sammanhang. Den här rapporten handlar om hur man kan stärka minoritets- och urfolksbarn i Sverige. Rapporten är en del i Svenska kyrkans arbete att främja och utveckla det flerspråkiga arbetet bland barn och unga.

Läs mer om rapporten

Foto: Håkan Sjunnesson

Våga vara minoritet

Skapad: 2012-03-06 09:45:00

Rapporten" Våga vara minoritet" belyser minoritetsrättigheterna i Sverige och framför allt barn och ungas situation. Bakom rapporten står ett antal organisationer som företräder och eller verkar bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna. En av undertecknarna är ärkebiskop Anders Wejryd.

Ladda ner rapporten här.

Skapad: 2011-04-29 11:40:00

Foto: Britt-Marie Frisell

Mångfaldens mosaik är en tidning om flerspråkighet. Genom de nationella minoriteterna, invandringen och mottagandet av asylsökanden i Sverige präglas kyrkans omvärld alltmer av språklig, kulturell och etnisk pluralism. I MM kan du läsa reportage, intervjuer och faktamaterial om de nationella minoriteter som Svenska kyrkan arbetar med idag.

Läs tidningen i pdf

 

//