Flerspråkig kyrka

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2012-09-26 11:05:00

Både samhälle och kyrka berikas av att människor med olika kulturell och språklig bakgrund möts. Svenska kyrkan finns till för alla och vill skapa möjligheter för människor att hålla gudstjänst och praktisera kristen tro på sitt eget språk.

Läs mer om En kyrka för alla

Foto: minoritet.se

Skapad:2015-04-07 23:23:00

Den 8 april är romernas internationella dag. Den firas till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971. "Det viktigaste vi kan göra för att stärka unga romers identitet är att lära dem vara stolta över sitt ursprung". Det säger Susanna Hedman, som talade under högtidsgudstjänsten i Uppsala domkyrka på romernas internationella dag.

Läs mer om Romernas internationella dag >>

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2015-01-14 17:59:00

Urfolksfrågorna är globala och inte bara en "norrlandsfråga". Det blev tydligt när goda exempel från Kanada, Norge, Sydafrika och Australien lyftes fram på urfolksseminariet i Uppsala den 13 december 2014. Här följer några röster.

Läs mer om urfolksseminariet >>

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2015-01-21 16:20:00

"Kanadensares sätt att tänka om urfolk har varit dödligt för urfolken". Det säger Mark MacDonald, nationell biskop för urfolken i den Anglikanska kyrkan i Kanada, och en av huvudtalarna på Svenska kyrkans urfolksseminarium i Uppsala före jul.

Läs intervjun med Mark MacDonald>>

Foto: Roland Asplund

Skapad:2015-01-27 15:31:00

– Vi är idag erkända som urfolk i Kanada, men vi arbetar fortfarande på att bli respekterade. Rättvisa har vi fått inom en del områden, säger Dr Wilton Littlechild, en av huvudtalarna på Svenska kyrkans urfolksseminarium i Uppsala.

Läs intervjun med Dr Wilton Littlechild>>

Skapad:2014-11-26 15:04:00

Med anledning av kritiska synpunkter som framkommit i media efter kyrkomötet, önskar Svenska kyrkans generalsekreterare göra ett förtydligande rörande Svenska kyrkans arbete för att stödja samernas rättigheter.

Läs mer förtydligandet om Svenska kyrkans arbete för samernas rättigheter >>

Skapad: 2014-04-04 10:19:00

Alla barn har rätt att känna sig trygga och värdesatta. Barnkonventionen ger minoritets- och urfolksbarn specifika rättigheter, men i Sverige är barn som tillhör nationella minoriteter och urfolket samerna fortfarande marginaliserade i många sammanhang. Den här rapporten handlar om hur man kan stärka minoritets- och urfolksbarn i Sverige. Rapporten är en del i Svenska kyrkans arbete att främja och utveckla det flerspråkiga arbetet bland barn och unga.

Läs mer om rapporten

Daerpies Dierie

Skapad: 2012-04-11 10:05:00

Daerpies Dierie är en sydsamisk trespråkig kyrkotidning med innehåll på sydsamiska, svenska och norska. Tonvikten ligger på nyheter och kultur. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och ges ut gemensamt av Härnösands stift och Nidaros bispedøme med stöd av norska sametinget och Svenska kyrkan.

Ladda ner senaste numren här (pdf):

Foto: Linda Mickelsson

Skapad:2014-05-14 11:54:00

Kinkerit är Svenska kyrkans sverigefinska magasin. Tidningen är gratis och går att beställa. Här kan du läsa den på webben.

Läs mer om Kinkerit >>

 

//