Flerspråkig kyrka

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2012-09-26 11:05:00

Både samhälle och kyrka berikas av att människor med olika kulturell och språklig bakgrund möts. Svenska kyrkan finns till för alla och vill skapa möjligheter för människor att hålla gudstjänst och praktisera kristen tro på sitt eget språk.

Läs mer om En kyrka för alla

Foto: Marcus Engström

Skapad:2014-12-12 10:00:00

På lördag den 13 december arrangeras ett urfolksseminarium i Uppsala. Seminariet är en del av Svenska kyrkans fördjupade arbete med urfolksfrågor. I panelen medverkar bland andra urfolksföreträdaren Dr Wilton Littlechild, FN-expert i urfolksfrågor och kommissionär i Sannings- och försoningskommissionen för urfolksfrågor i Kanada.

Läs mer om urfolksseminariet>>
Skapad:2014-11-26 15:04:00

Med anledning av kritiska synpunkter som framkommit i media efter kyrkomötet, önskar Svenska kyrkans generalsekreterare göra ett förtydligande rörande Svenska kyrkans arbete för att stödja samernas rättigheter.

Läs mer om Förtydligande om Svenska kyrkans arbete för samernas rättigheter
Skapad:2014-06-18 13:17:00

Svenska kyrkan har tillsammans med sex andra organisationer sammanställt en skrivelse som lyfter brister i de mänskliga rättigheterna i Sverige. Områden som organisationerna gemensamt lyfter är skyddet för barn, urfolk, nationella minoriteter samt flyktingar, asylsökande och migranter. Sverige kommer inom det kommande året att granskas i FN:s råd för mänskliga rättigheter inom ramen för Universal Periodic Review, UPR.

Läs mer om skrivelsen till FN >>
Skapad: 2014-04-04 10:19:00

Alla barn har rätt att känna sig trygga och värdesatta. Barnkonventionen ger minoritets- och urfolksbarn specifika rättigheter, men i Sverige är barn som tillhör nationella minoriteter och urfolket samerna fortfarande marginaliserade i många sammanhang. Den här rapporten handlar om hur man kan stärka minoritets- och urfolksbarn i Sverige. Rapporten är en del i Svenska kyrkans arbete att främja och utveckla det flerspråkiga arbetet bland barn och unga.

Läs mer om rapporten

Foto: Håkan Sjunnesson

Våga vara minoritet

Skapad: 2012-03-06 09:45:00

Rapporten" Våga vara minoritet" belyser minoritetsrättigheterna i Sverige och framför allt barn och ungas situation. Bakom rapporten står ett antal organisationer som företräder och eller verkar bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna. En av undertecknarna är ärkebiskop Anders Wejryd.

Ladda ner rapporten här.

Skapad: 2011-04-29 11:40:00

Foto: Britt-Marie Frisell

Mångfaldens mosaik är en tidning om flerspråkighet. Genom de nationella minoriteterna, invandringen och mottagandet av asylsökanden i Sverige präglas kyrkans omvärld alltmer av språklig, kulturell och etnisk pluralism. I MM kan du läsa reportage, intervjuer och faktamaterial om de nationella minoriteter som Svenska kyrkan arbetar med idag.

Läs tidningen i pdf

 

//