Flerspråkig kyrka

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2012-09-26 11:05:00

Både samhälle och kyrka berikas av att människor med olika kulturell och språklig bakgrund möts. Svenska kyrkan finns till för alla och vill skapa möjligheter för människor att hålla gudstjänst och praktisera kristen tro på sitt eget språk.

Läs mer om En kyrka för alla

Foto: Jan Nordén

Skapad:2015-01-25 08:00:00

Förverkligandet av mänskliga rättigheter i Sverige är åter föremål för FN-granskning. Måndag 26 januari förhördes regeringskansliet i Genève inom ramen för Universal Periodic Review om processen rörande efterlevnaden av de mänskliga rättigheterna. Svenska kyrkan är en av flera organisationer som i sin rapport till FN valt att lyfta frågan om bristande ansvarstagande för urfolksrättigheter. Sveriges regering måste nu ta flera kliv framåt, skriver ärkebiskop Antje Jackelén.

Läs debattartikeln och skrivelsen till FN >>

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2015-01-14 17:59:00

Urfolksfrågorna är globala och inte bara en "norrlandsfråga". Det blev tydligt när goda exempel från Kanada, Norge, Sydafrika och Australien lyftes fram på urfolksseminariet i Uppsala den 13 december 2014. Här följer några röster.

Läs mer om urfolksseminariet >>

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2015-01-21 16:20:00

"Kanadensares sätt att tänka om urfolk har varit dödligt för urfolken". Det säger Mark MacDonald, nationell biskop för urfolken i den Anglikanska kyrkan i Kanada, och en av huvudtalarna på Svenska kyrkans urfolksseminarium i Uppsala före jul.

Läs intervjun med Mark MacDonald>>

Foto: Roland Asplund

Skapad:2015-01-27 15:31:00

– Vi är idag erkända som urfolk i Kanada, men vi arbetar fortfarande på att bli respekterade. Rättvisa har vi fått inom en del områden, säger Dr Wilton Littlechild, en av huvudtalarna på Svenska kyrkans urfolksseminarium i Uppsala.

Läs intervjun med Dr Wilton Littlechild>>

Skapad:2014-11-26 15:04:00

Med anledning av kritiska synpunkter som framkommit i media efter kyrkomötet, önskar Svenska kyrkans generalsekreterare göra ett förtydligande rörande Svenska kyrkans arbete för att stödja samernas rättigheter.

Läs mer förtydligandet om Svenska kyrkans arbete för samernas rättigheter >>

Skapad: 2014-04-04 10:19:00

Alla barn har rätt att känna sig trygga och värdesatta. Barnkonventionen ger minoritets- och urfolksbarn specifika rättigheter, men i Sverige är barn som tillhör nationella minoriteter och urfolket samerna fortfarande marginaliserade i många sammanhang. Den här rapporten handlar om hur man kan stärka minoritets- och urfolksbarn i Sverige. Rapporten är en del i Svenska kyrkans arbete att främja och utveckla det flerspråkiga arbetet bland barn och unga.

Läs mer om rapporten

Foto: Håkan Sjunnesson

Våga vara minoritet

Skapad: 2012-03-06 09:45:00

Rapporten" Våga vara minoritet" belyser minoritetsrättigheterna i Sverige och framför allt barn och ungas situation. Bakom rapporten står ett antal organisationer som företräder och eller verkar bland de nationella minoriteterna och urfolket samerna. En av undertecknarna är ärkebiskop Anders Wejryd.

Ladda ner rapporten här.

Skapad: 2011-04-29 11:40:00

Foto: Britt-Marie Frisell

Mångfaldens mosaik är en tidning om flerspråkighet. Genom de nationella minoriteterna, invandringen och mottagandet av asylsökanden i Sverige präglas kyrkans omvärld alltmer av språklig, kulturell och etnisk pluralism. I MM kan du läsa reportage, intervjuer och faktamaterial om de nationella minoriteter som Svenska kyrkan arbetar med idag.

Läs tidningen i pdf

 

//