Så arbetar Svenska kyrkan för rätten till vatten

Bilden är från Sumatra.

Bilden är från Sumatra. Foto: Ulrika Lagerlöf/IKON

Skapad:2012-03-20 22:05:00

På FN:s Världsvattendag den 22 mars 2013 har fortfarande miljontals människor runt om i världen inte tillgång till rent vatten eller toaletter.

Läs mer om På rätt spår för rätten till vatten

Var med och bidra du också! - stöd insamlingsprojekt för en Hållbar utveckling

Skapad: 2010-02-18 00:00:00
Hållbar utveckling
Läs om våra insamlingsprojekt inom temat Hållbar uveckling >>
(Där ryms projekt inom såväl landsbygdsutveckling med mikrokrediter som klimat och miljö och ekonomisk rättvisa.)

 

Foto: Lars Rindeskog/IKON

Skapad:2008-04-10 10:30:00

Förorenat vatten är ett av de största hoten mot människors liv. Barn missar skolan och vuxna en bättre framtid därför att de saknar rent dricksvatten och bra toaletter.

Läs mer om Förorenat vatten förstör framtiden

Skapad:

 


Allt fler har tillgång till rent vatten

Skapad: 2012-03-22 08:05:00
  • Allt fler människor har tillgång till rent vatten. Mellan år 1990 och 2008 beräknas omkring 1,1 miljarder människor som bor i städer samt 732 miljoner människor på landsbygden fått tillgång till förbättrat dricksvatten.
  • Sanitetsmålet går långsammare. Fortfarande saknar fler än 2,6 miljarder människor i världen tillgång till toaletter eller andra former av förbättrad sanitet.
  • Källa: FN:s www.millenniemålen.nu

 

Yeshi Demke bär vatten i byn Golbo i Etiopien.

Yeshi Demke bär vatten i byn Golbo i Etiopien. Foto: Magnus Aronson/IKON

Vattenfakta

Skapad: 2010-09-06 00:00:00
  • Kvinnor och barn på landsbygden världen över bär vatten i timmar, bördorna väger ofta över 20 kilo.
  • På landsbygden i Afrika ägnar människor en fjärdedel av sin vakna tid till att hämta vatten.
  • Vattenbärande förhindrar andra mer meningsfulla arbetsuppgifter eller studier.
  • I storstädernas slum tvingas många köpa sitt färskvatten till orimligt höga kostnader.
  • Varje dag dör 4 000 barn i sjukdomar orsakade av orent vatten.
  • 780 miljoner människor saknar tillgång till rent dricksvatten.
  • Endast några få procent av allt bistånd satsas på rent vatten.

Insamlingstema Hållbar utveckling

Skapad: 2012-09-06 13:50:00

 

 

//