Försöksverksamhet och remissförfarande

Foto: Magnus Aronson

Ett brett urval av församlingar i alla stift är remissinstanser och finns med i försöksverksamheten då förslagen till nya gudstjänstordningar prövas.

Under perioden första advent 2012 – domssöndagen 2013 är ett brett urval av församlingar i alla stift i Svenska kyrkan remissförsamlingar och deltar försöksverksamheten då gudstjänstordningar för en ny Kyrkohandbok prövas. Gudstjänstordningarna kommer att omfatta det som nu ingår i Den Svenska Kyrkohandboken I.

Domkapitlen har utsett remissförsamlingar

Domkapitlen i respektive stift har utsett vilka av stiftets församlingar som är remissförsamlingar. Avsikten har varit att säkerställa att ett brett urval om minst 20 procent av församlingarna i varje stift ska delta. Utöver detta har de församlingar som så önskat kunnat ansöka hos domkapitelet om att få pröva kyrkohandboksförslaget.

Stiften har nyckelroll

Stiften har en nyckelroll för försöksverksamheten. Samråd och information om försöksverksamheten pågår därför fortlöpande mellan stiften och projektledningen för kyrkohandboksrevisionen på nationell nivå.  


Process vidare i två steg

Remisstiden avslutas 1 februari 2014. Därefter sker sammanställning och analys av remissvaren. Kyrkohandboksförslaget revideras utifrån analysen för att beslutas i kyrkostyrelsen i september 2014. Detta reviderade förslag går på remiss (1 oktober till 31 december 2014) till domkapitel, stiftsstyrelse och ett urval församlingar. Därefter sker bearbetning av förslaget för beslut i kyrkostyrelsen i maj/juni 2015. Kyrkomötet behandlar detta slutförslag hösten 2015.

 

 

//