Det senaste årets publikationer

I forskningsenhetens publikationsblad presenteras kort artiklar och böcker som det senaste året producerats av, eller med relation till, forskningsenheten och sekretariatet för teologi och ekumenik.

Foto: Magnus Aronson

De korta introduktionerna ger en överblick över den forskning som bedrivs med anknytning till Svenska kyrkan. Vid titlarna står också vem man kan kontakta för mer information.

Nytt från forskningsenheten 2014

Nytt från forskningsenheten 2013

Nytt från forskningsenheten 2012

Nytt från forskningsenheten 2011

Nytt från forskningsenheten 2010

 

 

 

//