Barn och föräldrar

Barnen och unga behöver livsglädje och hopp och få stärkt förmåga att möta livets utmaningar. I kyrkan vill vi gemensamt dela ansvaret för våra barn och ge de bästa förutsättningar för deras uppväxt.

Astrid, 1 år på babypsalmsång i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm

Foto: Anna Jonasson

Svenska kyrkan vill erbjuda en trygg och skapande miljö där barnen kan dela tro och livsfrågor på sina villkor .En plats där barn alltid är välkomna och får känna sig hemma. Där var och en är älskad för sin egen skull.

Ta kontakt med din församling för att få reda på vilka öppna förskolor, söndagsskolor, barn- och ungdomsgrupper, körer och caféer som finns där. 

Föräldrastöd
Alla föräldrar vill förstås sitt barns bästa och vill uppleva glädjen av att vara med i sitt barns utveckling från det lilla barnet till en vuxen och självständig individ.

Men ibland uppstår tillfällen när det är svårt att vara förälder. Då kan det vara skönt att ha andra vuxna att prata med och få stöd i sitt föräldraskap.

I flera församlingar erbjuds föräldrastöd till både ensamstående föräldrar eller par. Det kan vara allt ifrån kurser om mötet mellan barn och vuxna till gemensam storhandling, matkvällar, eller föräldracaféer.

Svenska kyrkan vill erbjuda en trygg och utmanande miljö för föräldrar och andra vuxna i barns och ungas närhet.

Skapad: 2011-11-16 09:25:00

Ta kontakt med din församling om du vill veta vilka mötesplatser för barn och unga som finns  i dina hemtrakter.

Sök din församling

Foto: Martin Runeborg/IKON

Skapad: 2011-11-16 09:55:00

Dopgudstjänsten är en glädjens och livets fest. Dop har genom hela kyrkans historia fungerat som en bekräftelse på varje människas självklara samhörighet med Gud. Genom dopet blir man också medlem i Svenska kyrkan. Både barn, tonåringar och äldre kan döpas.

Läs mer

Barn och unga i Svenska kyrkan

Skapad: 2011-11-16 09:25:00
  • Varje år döper Svenska kyrkan 62 000, de flesta små barn.
  • Varje år väljer 35 000 15-åringar att konfirmeras.
  • År 2010 hade kyrkans öppna grupper över 2 000 000 besök.

 

Foto: Magnus Aronson

Skapad: 2011-11-16 10:00:00

Mötet med barn och unga är viktigt för Svenska kyrkan. Jesus säger ”Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds rike tillhör sådana som dem.” Svenska kyrkan erbjuder en mängd olika mötesplatser för barn, unga och föräldrar.

Läs mer

 

//