Unga

Svenska kyrkan erbjuder mötesplatser för unga där de kan dela tro och livsfrågor på sina villkor.

Foto: Martin Runeborg

Konfirmation, läger, ungdomscafé, samtalskvällar och musikverksamhet är några exempel på mötesplatser för unga i Svenska kyrkan. För den som går och bär på något tungt finns präster med tystnadsplikt att tala med.

Flera församlingar har ett nära samarbete med skolor, och finns ibland med i undervisning och på temadagar.

Det finns också möjlighet att engagera sig för en rättvisare värld, till exempel genom att delta i Svenska kyrkans utbytesprogram eller bli ambassadör för Rättvisemärkta varor.

Skapad: 2011-11-16 09:25:00

Ta kontakt med din församling om du vill veta vilka mötesplatser för barn och unga som finns  i dina hemtrakter.

Sök din församling

Foto: Magnus Aronson

Skapad: 2011-11-16 09:55:00

Svenska kyrkan bjuder in alla som går i åttonde klass till konfirmation. Under konfirmandtiden handlar samtalen bland annat kristen tro, kompisar, kärlek, Jesus, sex, orättvisor och Gud.

Läs mer

Foto: Magnus Aronson/IKON

Skapad: 2011-11-16 09:30:00

Svenska Kyrkans Unga är en barn- och ungdomsrörelse. De beskriver sin idé så här: ”Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro".

Till Svenska kyrkans Ungas webb

Foto: Kathrin Nordlöf

Skapad: 2011-11-16 09:35:00

Svenska kyrkan är världsvid och gränsöverskridande. Genom utbyten av olika slag kan du få unik kunskap och nya perspektiv på världen, livet, tron och kyrkan.

Åk på utbyte, bli volontär

 

//