Vill du bli klimaträttvis? Testa dig själv!

Ligger du mycket över den ranson koldioxidutsläpp som varje ”jordbo” har om mänskligheten ska dela på klimatbördan? Testa dig själv!

Herdepojken Wako Kaitje i Etiopien

Trettonårige Wako Kaitje i Etiopien måste vandra en halv dag med sin kohjord för att hitta vatten för djuren att dricka. Eftersom klimatförändringarna riskerar att göra torkan värre i redan utsatta länder är ett klimatavtal en global rättvisefråga. Foto: Magnus Aronson/IKON

Många system för klimatkompensation bygger på att man ”neutraliserar” sina utsläpp genom att betala någon annan, oftast i fattiga länder, för att denne ska minska sina utsläpp.

Ingen riktig rättvisa
Det är inte riktig klimaträttvisa tycker Svenska kyrkan som föreslår en modell där vi alla tar ett större ansvar.

- Vi vill med webbsajten Klimaträttvisa erbjuda människor ett alternativ till så kallad kompensation, som inte kan upplevas som att man ”köper sig fri”.  Vi vill lyfta fram relationen mellan de som släpper ut mest, och de som drabbas mest av klimatförändringarna, säger Erik Lysén, internationell chef för Svenska kyrkan.

Medelsvensken släpper ut åtta ton per år
Medelsvensken släpper ut ungefär åtta ton koldioxid per år (om offentlig konsumtion räknas bort). Detta är långt ifrån hållbart. För att uppnå en hållbar utveckling globalt bör varje individ släppa ut ungefär ett ton per år.

På webbsajten Klimaträttvisa kan du själv räkna ut hur mycket koldioxid du släpper ut per år. 

Fattiga drabbas värst
När du räknat ut hur mycket ”för mycket” du släpper ut får du förslaget att avsätta en krona för varje extra kilo koldioxid.

Priset en krona per kilo har valts därför att det är tillräckligt högt för att kunna stimulera till ett ändrat beteende och för att signalera den skada utsläppet ger upphov till. Idag vet vi att de som drabbas värst av klimatförändringarna är världens fattiga, trots att de bidragit minst till att skapa problemen.

Du får en totalkostnad per år för dina koldioxidutsläpp.

Förslag till investering
Sedan får du förslaget att använda den summan på två sätt. Dels till att investera i din egen klimatomställning, dels som gåva till de människor som drabbas värst av klimatförändringarna.

Att investera i sin egen klimatomställning kan handla om att man byter till energisnålare apparater eller köper vindkraftsandelar.

Gåvan till dem som drabbas innebär att du stödjer delar av Svenska kyrkans internationella arbete som är klimatrelaterade, projekt där småbönder får hjälp med torktåligt utsäde eller utbildning i jordbruksmetoder som kan öka skördarna även om det regnar mindre. 

Klimaträttvis?! Testa dig själv!

Skapad: 2010-06-03 00:00:00
Ligger du mycket över den ranson koldioxidutsläpp som varje ”jordbo” har om mänskligheten ska dela på klimatbördan? Gör vårt test (det tar ungefär en halvtimme) och få förslag på hur mycket du kan investera i din egen klimatanpassning och i gåvor till dem som drabbas värst av klimatförändringarna.
Till testet !

Foto: Magnus Aronson/IKON

Världens kurs om internationella frågor

Skapad: 2010-06-30 00:00:00
  • Världens kurs är ett material för folkbildning om rättvisefrågor utgivet av Svenska kyrkan, Svenska Kyrkans Unga och Sensus.
  • Diskutera, fundera och lär mer om globala frågor med Världens kurs.
  • Världens kurs kan användas till studiecirklar, i församlingar, skolor eller av enskilda. Det innehåller både fakta, filmer och tips på pedagogiska övningar.
  • Läs mer om Världens kurs här >>

 
//