För den som inte är medlem

För den som valt att inte vara medlem i Svenska kyrkan hålls för det mesta ingen begravningsgudstjänst. Det handlar om att respektera den avlidnes önskan. Men för anhöriga som är troende kan det kännas svårt.

Ljusbärare

Ljusbärare Foto: Martin Runeborg

Ibland är det skillnad mellan den dödes och de anhörigas önskemål och deras förhållande till Svenska kyrkan. Då kan den bästa lösningen vara borgerlig begravning och en minnesgudstjänst för de anhöriga vid ett annat tillfälle. Minnesgudstjänst kan  hållas på begäran av anhöriga till avliden som uttryckligen avsagt sig begravningsgudstjänst.
 
Särskilda skäl
I kyrkans regelverk, Kyrkoordningen, framgår det att en begravningsgudstjänst får hållas för den som inte tillhörde Svenska kyrkan, om det finns särskilda skäl och är förenligt med den avlidnes önskan. Det är upp till kyrkoherden i varje församling att besluta om frågor kring begravningsgudstjänsten. Församlingen får ta ut en avgift för begravningsgudstjänsten, om den döde inte tillhörde Svenska kyrkan.

Psaltaren 103

Skapad: 2009-06-10 09:34:00
Människans dagar är som gräset: hon spirar som blomman på marken, så sveper vinden fram, och den är borta, platsen där den stod tom.
 
Psaltaren 103:15-16 

//