Etik och kvalitetssäkring

Svenska kyrkans församlingar kvalitetssäkrar begravningsverksamheten.

Svenska kyrkans församlingar är huvudmän för begravningsverksamheten i hela landet, förutom i Stockholms stad och Tranås kommun.
 
Via länken här nedanför kan du söka upp information om hur den församling du bor i arbetar med att kvalitetssäkra begravningsverksamheten. I de fall församlingarna inte själva är begravningshuvudmän eller inte har eget krematorium redovisas svaren för de huvudmän/krematorier som församlingen anlitar.
 
Församlingarna redovisar om de har:
  • upprättat skriftliga rutiner vid gravsättning (förvaring, transporter, grävning av grav, administrativa rutiner mm). Begravningshuvudmannens ansvar
  • gjort riskbedömning vid gravgrävning. Begravningshuvudmannens ansvar
  • upprättat begravningspastoral (begravningsgudstjänsten mm). Församlingens ansvar
  • samt om det krematorium de anlitar har antagit etiska regler för verksamheten. Krematoriets ansvar
Mer information om vad som gäller hos respektive församling får du genom att kontakta den aktuella församlingen.
 
Uppgifterna uppdateras minst en gång i månaden, datum anges i samband med sökresultatet.
 

Sök din församling här

Stiftsvisa och länsvisa sammanställningar

Tillsynsansvar

Länsstyrelsen ansvarar för tillsynen av begravningsverksamheten.

Läs mer om etikutbildningen

Skapad: 2009-06-10 09:52:00

 

//