Hur gör vi för att gifta oss i kyrkan?

Foto: Jim Elfström/IKON

För att få gifta sig i Svenska kyrkan ska åtminstone en av er vara medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad. För övrigt behövs intyg om hindersprövning och vigselintyg från Skatteverket och två vittnen.

Boka kyrka i god tid  

Det är viktigt att vara ute i god tid med att boka den kyrka man vill vigas i. I vissa fall redan ett år i förväg. Detta särskilt om det är en populär kyrka eller en populär tidpunkt som pingst eller speciella datum.

För bokning kontaktar ni den församling som kyrkan tillhör. Församlingen kan ordna präst, kantor och vaktmästare om inte annat avtalas med er. En del vill bli vigda av en präst de redan har en relation till. Berätta för församlingen hur ni vill ha det.

Kostar det något?

Det kostar inget att gifta sig i Svenska kyrkan.

Måste man gifta sig i kyrkan?

Det finns inga formella hinder för att gifta sig på en annan plats än i kyrkan. Ta kontakt med prästen i god tid och diskutera vilka möjligheter som finns.

Kan vi gifta oss utomlands?

Många av Svenska kyrkans utlandsförsamlingar har vigselrätt. De som inte har det erbjuder kyrklig välsignelse över ett borgerligt ingånget äktenskap.

Alla utlandskyrkor tar ut en avgift för vigsel och kyrklig välsignelse. Priset varierar normalt mellan 1 000 och 3 000 kronor.
Såhär går det till att gifta sig utomlands >>

Kan vi vigas på flygplatsen före resan?

På flygplatserna Arlanda och Landvetter finns präst som kan förrätta vigsel och välsignelse.

Vad är lysning?

Förr i tiden lyste man i kyrkan tre söndagar i rad för det blivande brudparet. Det innebar att prästen från predikstolen annonserade att paret i fråga ville gifta sig. Brudparet skulle finnas på plats och den som kände till eventuella hinder för äktenskapet kunde meddela det då. Sedan 1973 är lysningen ersatt med hindersprövning, se ovan.

Vilken är min församling?

Skapad:2012-10-04 08:45:00

Vilken församling du hör till beror på var du bor. Här kan du ta reda på vilken församling du tillhör.

Gatuadress:
Postadress:

//