Nämnden för utbildning, forskning och kultur

Nämnden är forskningsenhetens styrorgan och ansvarar för budget och verksamhetsinriktning. Nämnden för utbildning, forskning och kultur består av följande ledamöter:

 


Ordinarie:


Inger Gustafsson, ordförande, Hakon Långström, 1:e vice ordförande, Ann-Sofie Persson, 2:e vice ordförande, Johan Lothigius, Kerstin Hesslefors Persson, Vanja Björsson, Mari Lönnerblad, Bengt A Gustavsson,  samt biskop Erik Aurelius.


Ersättare:


Gun Eriksson, Johan Blix, Solveig Hallin, Katarina Ramnerö Ödestad, Ingegerd Flock Andersson, Margareta Andersson, Niklas Grahn, Bertil Olsson samt biskop Tuulikki Koivunen Bylund.//