Om stiftet

Prästvigning 24 januari 2016.

Prästvigning 24 januari 2016. Foto: Mats Lagergren

Uppsala stift är både ett geografiskt område och en organisation i Svenska kyrkan. I området Uppsala stift finns mellan två och tre tusen anställda, cirka fyra tusen förtroendevalda och en mängd volontärer. Tillsammans lyfter vi Svenska kyrkan i Uppsala stift genom lyhördhet, framtidsansvar och samspel.

Uppsala stift är ett geografiskt område som omfattar Gästrikland, Hälsingland och större delen av Uppland. Här finns mellan 2 000 och 3 000 anställda och cirka 4 000 förtroendevalda. Utöver det är det många som gör en insats på ideell basis. Till exempel kan nämnas att det finns 900 konfirmandledare, 8 000 körsångare och 500 internationella ombud.

Uppsala stift är även namnet på den organisation som har till uppgift att genom främjande och tillsyn stödja stiftets församlingar i deras uppdrag. Det sker med hjälp av fortbildning, rådgivning och information, genom att se till att verksamheten följer kyrkoordningen samt genom att förvalta prästlönetillgångarna i Uppsala stift, bestående av skog, jord och fondkapital. I detta uppdrag arbetar biskopen tillsammans med handläggare och förtroendevalda organ. Arbetet utgår huvudsakligen från stiftskansliet i Uppsala.

Svenska kyrkan är ett evangelisk-lutherskt trossamfund med ett gemensamt uppdrag att dela evangelium i ord och handling. Stiften är Svenska kyrkans regionala nivå och leds av en biskop. Det finns 13 stift.

 

 

Uppsala stift i korthet

Skapad: 2007-07-26 11:25:00

Uppsala stift - som tidigare kallades Ärkestiftet - omfattar Hälsingland, Gästrikland och största delen av Uppland. I stiftet bor (2015-01-01)  755 873 människor varav 67,8 procent är medlemmar i Svenska kyrkan. Uppsala stift är speciellt så tillvida att det har två biskopar, ärkebiskop Antje Jackelén och Ragnar Persenius som är biskop i Uppsala stift.

Församlingar per kontrakt och per kommun

Skapad: 2009-03-12 10:50:00

Här kan du söka efter din lokala församling. Listorna är uppdelade på kontrakt (en kyrklig geografisk avgränsning) och på kommun.

 

Uppsala stift på Instagram

 

//