Tystnad bryts kring övergrepp

Ovälkomna klappar eller påtvingat sex. Sexuella övergrepp har många ansikten. Prästen Helena Hagert är en av Svenska kyrkans så kallade kontaktpersoner som vill bryta tystnaden kring att övergrepp också sker innanför kyrkans väggar.

Sexuella övergrepp och anmälningar

Skapad: 2009-09-08 14:03:00

Detta gör kyrkan

Skapad: 2009-09-08 00:00:00
Kyrkan tar ansvar för de sexuella övergrepp som sker inom kyrkan, det vill säga när någon av kyrkans anställda eller frivilligarbetare är förövare.
 
Har du utsatts för övergrepp i något annat sammanhang kan du höra av dig till kyrkan för samtal, men du kan också välja någon annan organisation. Detta är några av kyrkans redskap i arbetet mot sexuella övergrepp:

Kontaktpersoner:
I varje stift finns två kontaktpersoner, en man och en kvinna. Till stiftens kontaktpersoner

Utbildning och fortbildning:
Svenska kyrkan utbildar och fortbildar sin personal i Sverige och utomlands i frågor som rör våld och sexuella övergrepp. Kyrkan på nationell nivå samt stiften anordnar regelbundet konferenser och seminarier där tema som våld, utsatthet och kyrkans ansvar att förebygga och bemöta sexuella övergrepp tas upp.

Etiska riktlinjer för konfirmationsarbete:
Flera stift har upprättat speciella riktlinjer för arbetet med konfirmander. I Göteborgs stifts riktlinjer står exempelvis att det inte ska förekomma lekar med sexuella undertoner eller ett sexualiserat språk.

Hjälp från andra håll mot sexuella övergrepp

//