Flerspråkig kyrka


Foto: Magnus Aronson

Skapad:2012-09-26 11:05:00

Både samhälle och kyrka berikas av att människor med olika kulturell och språklig bakgrund möts. Svenska kyrkan finns till för alla och vill skapa möjligheter för människor att hålla gudstjänst och praktisera kristen tro på sitt eget språk.

Läs mer om En kyrka för alla


Se seminariet Samerna och den svenska rasismen

Under Bokmässan i Göteborg arrangerades ett seminarium på temat Samerna och den svenska rasismen. Medverkande var författaren Maja Hagerman, ärkebiskop Antje Jackelén, och konstnären Katarina Pirak-Sikku. Samtalet leddes av författaren och journalisten Elisabeth Åsbrink.

 


Skapad:2013-07-09 14:41:00

Konfirmationstiden är en spännande tid! Du får träffa nya kompisar, prata om allt mellan himmel och jord, fundera över frågan om Gud finns och åka på läger tillsammans med teckenspråkiga konfirmander från hela Sverige.

Läs mer om konfirmation för dig som är teckenspråkig >>

Foto: Urban Engvall

Skapad: 2015-08-13 14:29:00

Daerpies Dieries Urban Engvall har mött renskötaren och artisten Jon Henrik Fjällgren i hemmet i Mittådalen, för ett samtal om frihet, jojk, förebild och möjligheten att leva två liv.

Läs mer
Skapad:2014-11-26 15:04:00

Med anledning av kritiska synpunkter som framkommit i media efter kyrkomötet, önskar Svenska kyrkans generalsekreterare göra ett förtydligande rörande Svenska kyrkans arbete för att stödja samernas rättigheter.

Läs mer förtydligandet om Svenska kyrkans arbete för samernas rättigheter >>

Skapad: 2014-04-04 10:19:00

Alla barn har rätt att känna sig trygga och värdesatta. Barnkonventionen ger minoritets- och urfolksbarn specifika rättigheter, men i Sverige är barn som tillhör nationella minoriteter och urfolket samerna fortfarande marginaliserade i många sammanhang. Den här rapporten handlar om hur man kan stärka minoritets- och urfolksbarn i Sverige. Rapporten är en del i Svenska kyrkans arbete att främja och utveckla det flerspråkiga arbetet bland barn och unga.

Läs mer om rapporten

Läs intervjun med Jon Henrik i DD nr 2 2015.

Läs intervjun med Jon Henrik i DD nr 2 2015. Foto: Urban Engvall

Daerpies Dierie

Skapad: 2012-04-11 10:05:00

Daerpies Dierie är en sydsamisk trespråkig kyrkotidning med innehåll på sydsamiska, svenska och norska. Tonvikten ligger på nyheter och kultur. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och ges ut gemensamt av Härnösands stift och Nidaros bispedøme med stöd av norska sametinget och Svenska kyrkan.

Ladda ner senaste numren här (pdf):

Skapad:2014-05-14 11:54:00

Kinkerit är Svenska kyrkans sverigefinska magasin. Tidningen är gratis och går att beställa. Här kan du läsa den på webben.

Läs mer om Kinkerit >>

 

//