Försöksverksamhet och remissförfarande

Foto: Magnus Aronson

Ett brett urval av församlingar i alla stift är remissinstanser och finns med i försöksverksamheten då förslagen till nya gudstjänstordningar prövas.

Under perioden första advent 2012 – domssöndagen 2013 var ett brett urval av församlingar i alla stift i Svenska kyrkan remissförsamlingar och deltar försöksverksamheten då gudstjänstordningar för en ny Kyrkohandbok prövades. Gudstjänstordningarna omfattade det som nu ingår i Den Svenska Kyrkohandboken I.

Domkapitlen har utsett remissförsamlingar

Domkapitlen i respektive stift utsåg stiftets remissförsamlingar. Avsikten var att säkerställa att ett brett urval om minst 20 procent av församlingarna i varje stift skulle delta. Utöver detta har de församlingar som önskat kunnat ansöka hos domkapitlet om att få pröva kyrkohandboksförslaget.

 

//