Vår ständiga inriktning mot materiell tillväxt verkar helt enkelt inte vara förenlig med de naturgivna förutsättningarna på jorden. Vårt samhälle kommer därför i grunden att förändras, vare sig vi vill det eller inte, menar Västerås stifts ekologiska seminarium, författarna till boken.
Boken har titeln Planetens och kärlekens gränser, vilket anspelar på framtida generationers möjlighet att leva på jorden. Är vi på väg att förändra den miljö som ger oss mat och andra livsnödvändigheter så mycket att förutsättningarna för mänskligt liv försvinner? Kommer vår art att dö ut, som många andra arter gjort före oss?
– Misstanken att det finns en sådan risk gör att grundläggande frågor om överlevnad väcks. Det är alltså frågor som verkligen är existentiella och som vi måste våga ställa oss.
Idag är det många som hoppas att den mänskliga förmågan, som teknisk utveckling, ändrade personliga livsstilar, globala överenskommelser och liknande, ska bemästra framtida hot. Men för att den typen av förändringar ska lyckas måste de, enligt författarna, förankras i gemensam eftertanke kring hur världen verkligen fungerar.
– Vi menar att dagens situation utmanar våra sätt att tolka den mänskliga existensen och dess villkor. Vår bild av världen och av oss själva behöver ifrågasättas och begrundas på djupet.
Planetens och kärlekens gränser är en essäsamling som spänner över ett brett fält av kunskap, från teknik och biologi till ekologi och teologi. Den binds samman av författarnas gemensamma engagemang i planetens, och därmed vår gemensamma, framtid.

OBS! Pris inklusive frakt!

12 st i lager

st

Varningstext...

Är du säker på att du vill radera?

Info...