På gränsen mellan Västmanlands och Örebro län, på gränsen mellan Bergslagen och Fellingsbroslätten ligger idag Finnåkers kursgård. Genom kursgården sträcker sig den gamla bruksgatan som är densamma idag som på 1600-talet.

Redan för 400 år sedan hördes här slagen från stångjärnshamrar och livet på det dåvarande bruket var tungt och kravfyllt. Efter att ”bruksdöden” drabbade Finnåkers bruk på 1870-talet och stångjärns-, spik- och knippshamrarna tystnat fanns fortfarande såg, kvarn och det stora jordbruket kvar. En engelsk park anlades och träd av många olika slag inplanterades. Ur den bäck som ännu rinner genom gårdens tomt har historiens folk fått kraft till sina verktyg och sitt uppehälle. Idag finns där ett vattendrivet elverk som producerar miljövänlig el.

Namn som Hindrichson, De Geer, Soop, von Fersen och Lasse-Maja har präglat bruket genom historien. Intrigerna om vem som skulle få ärva verksamheten kittlar fantasin om livet på bruket under 1700-talet och än idag viskas deras namn som beteckningar på konferensrum och platser för samtal. Idag fylls Finnåkers kursgård av ungdomar och konferensgäster och ibland ses Gustav III, Harry Potter, Kung Arthur eller någon annan varelse i samband med årliga rollspelsaktiviteter.

Bruket, en berättelse om Finnåker är en bok som beskriver livet och historien i och kring Finnåker från järnålder till nutid. Författarna har genom sitt arbete lyft fram en rad händelser ur historiens dunkel som visar hur viktig denna trakt har varit och ännu är för väldigt många människor och hur man alltid varit och är en del av världen.

311 st i lager

st

Varningstext...

Är du säker på att du vill radera?

Info...