Välkommen till Bredaryds och Kulltorps församlingar!

        Bredaryds kyrka 

      Kulltorps kyrka

Lista kalenderhändelser

Högmässa
2014-04-20 kl: 10:00-11:00
Bredaryds kyrka
Musikgudstjänst
2014-04-21 kl: 18:00-19:00
Bredaryds kyrka
Babyrytmik
2014-04-22 kl: 10:00-11:00
Bredaryds församlingshem
Blandade Röster
2014-04-22 kl: 18:30-20:30
Bredaryds församlingshem
Juniorer
2014-04-23 kl: 14:00-16:30
Bredaryds församlingshem
Stor och Liten
2014-04-24 kl: 10:00-12:00
Bredaryds församlingshem
Sopplunch
2014-04-24 kl: 11:30-13:00
Bredaryds församlingshem
 
 
 

Lista kalenderhändelser

Mässa
2014-04-20 kl: 10:00-11:00
Kulltorps kyrka
Sammanlyst till Bredaryd
2014-04-21 kl: 18:00-19:00
Stor och Liten
2014-04-22 kl: 10:00-12:00
Kulltorps församlingshem
Juniorer
2014-04-23 kl: 14:30-16:30
Kulltorps församlingshem
Babyrytmik
2014-04-24 kl: 10:00-11:30
Kulltorps församlingshem
Kyrkokören
2014-04-24 kl: 19:00-21:00
Kulltorps församlingshem
 
 
 
Skapad:2014-03-21 14:27:00

Ärkebiskopen möter Albin. Att ge via sms är ett enkelt sätt att stödja Svenska kyrkans internationella arbete.

Läs mer om Fasteinsamling

Bredaryds pastorat

Besöksadress:
Kyrkvägen 8
330 10 BREDARYD
E-post:
bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon:0370-374170 Webbadress:http://www.svenskakyrkan.se/ bredaryd/ 

 

Skapad:2014-03-10 12:18:00

Pastoratets kyrkokörer framför tillsammans musikalen.

Läs mer om Musikal "Se mannen"
Skapad:2014-03-10 12:27:00

//