Välkommen till Bredaryds och Kulltorps församlingar!

        Bredaryds kyrka 

      Kulltorps kyrka

Lista kalenderhändelser

Lärjungebus
2015-03-02 kl: 09:30-11:00
Församlingshemmet
Miniorer
2015-03-02 kl: 15:00-16:30
Församlingshemmet
Babyrytmik
2015-03-03 kl: 10:00-11:30
Församlingshemmet
10 kaffe
2015-03-03 kl: 11:00
Församlingshemmet
"Blandade röster"
2015-03-03 kl: 18:00-20:00
Församlingshemmet
Juniorer
2015-03-04 kl: 14:00-16:30
Församlingshemmet
Kör för daglediga
2015-03-05 kl: 10:00-11:00
Församlingshemmet
Stor och Liten
2015-03-05 kl: 10:00-12:00
Församlingshemmet
 
 
 

Lista kalenderhändelser

Miniorer
2015-03-02 kl: 14:30-16:00
Församlingshemmet
Juniorer
2015-03-04 kl: 14:30-16:30
Församlingshemmet
Kyrkokören
2015-03-05 kl: 19:00-21:00
Församlingshemmet
 
 
 

Bredaryds pastorat

Besöksadress:
Kyrkvägen 8
330 10 BREDARYD
E-post:
bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon:0370-374170 Webbadress:http://www.svenskakyrkan.se/ bredaryd/ 

Skapad:2014-12-08 17:45:00

Fredrik Modéus ny biskop i Växjö stift

Läs mer om Ny biskop i Växjö stift

//