Välkommen till Bredaryds och Kulltorps församlingar!

        Bredaryds kyrka 

      Kulltorps kyrka

Lista kalenderhändelser

Musikgudstjänst
2014-12-21 kl: 18:00-19:00
Bredaryds kyrka
Julbön
2014-12-24 kl: 10:00-11:00
Bredaryds kyrka
Midnattsmässa
2014-12-24 kl: 23:00-00:30
Bredaryds kyrka
Julotta
2014-12-25 kl: 07:00-08:00
Sammanlyst till Kulltorp
Musikgudstjänst
2014-12-26 kl: 18:00-19:00
Bredaryds kyrka
 
 
 

Lista kalenderhändelser

Högmässa
2014-12-21 kl: 10:00-11:00
Kulltorps kyrka
Julbön
2014-12-24 kl: 10:00-11:00
Kulltorps kyrka
Midnattsmässa
2014-12-24 kl: 23:00-00:30
Kulltorps kyrka
Julotta
2014-12-25 kl: 07:00-08:00
Kulltorps kyrka
Musikgudstjänst
2014-12-26 kl: 18:00-19:00
Sammanlyst till Bredaryd
 
 
 

Bredaryds pastorat

Besöksadress:
Kyrkvägen 8
330 10 BREDARYD
E-post:
bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon:0370-374170 Webbadress:http://www.svenskakyrkan.se/ bredaryd/ 

Skapad:2014-12-08 17:45:00

Fredrik Modéus ny biskop i Växjö stift

Läs mer om Ny biskop i Växjö stift
Skapad:2014-12-19 11:34:00

Biskop Jan- Olof läser julevangeliet

Läs mer om Biskop Jan-Olofs julhälsning 2014

//