Välkommen till Bredaryds och Kulltorps församlingar!

        Bredaryds kyrka 

      Kulltorps kyrka

Lista kalenderhändelser

Vilsam mässa
2014-09-21 kl: 18:00-19:00
Bredaryds kyrka
Lärjungebus
2014-09-22 kl: 10:00-11:30
Bredaryds församlingshem
Miniorer
2014-09-22 kl: 15:00-16:30
Bredaryds församlingshem
Promenadgrupp
2014-09-23 kl: 09:30-11:30
Församlingshemmet
Babyrytmik
2014-09-23 kl: 10:00-11:30
Bredaryds församlingshem
Juniorer
2014-09-24 kl: 14:00-16:30
Bredaryds församlingshem
Stor och Liten
2014-09-25 kl: 10:00-12:00
Bredaryds församlingshem
Sopplunch
2014-09-25 kl: 11:30-13:30
Församlingshemmet
 
 
 

Lista kalenderhändelser

Högmässa
2014-09-21 kl: 10:00-11:00
Kulltorps kyrka
Stor och Liten
2014-09-22 kl: 10:00-12:00
Församlingshemmet
 
 
 

Bredaryds pastorat

Besöksadress:
Kyrkvägen 8
330 10 BREDARYD
E-post:
bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefon:0370-374170 Webbadress:http://www.svenskakyrkan.se/ bredaryd/ 

Skapad:2014-09-01 12:32:00

Kulltorps kyrka 7 september

Läs mer om En dag för barnen
Skapad:2014-09-01 12:57:00

Gillar du att sjunga? Är du ledig på dagarna?

Läs mer om Kör för daglediga

//