Kontakta Svenska kyrkan

Flicka vid dopfunt, ljus, kyrkfönster

Foto: Jonas Tobin, Magnus Aronson, Jim Elfström, Kristina Strand Larsson

Vänd dig till din församling om du vill få kontakt med en präst eller diakon. Församlingen svarar också på frågor om medlemskap, dop, konfirmation, vigsel och begravning.

Vilken församling tillhör jag?

Skapad: 2015-02-17 12:44:00

Vilken församling du hör till beror på var du bor. Skriv in din adress för att ta reda på vilken din församling är.

Gatuadress:
Postadress:

 

Informationsservice

Välkommen att kontakta Svenska kyrkans informationsservice om du har frågor om Svenska kyrkans organisation och verksamhet.

Telefon:
018-16 96 00 # 2
Telefontid: måndag-torsdag 9-12 och 13-15, fredag 9-12​

E-post: info@svenskakyrkan.se 

Webbformulär: Skriv till oss direkt på webben!

Svar på aktuella frågor till Svenska kyrkan >>

Givarservice

Givarservice svarar på frågor som rör gåvor till Svenska kyrkans internationella verksamhet.

Telefon: 018-16 96 00 # 1

Telefontid: måndag-fredag 9-12 och 13-15

E-post: info@svenskakyrkan.se

Webbformulär: Skriv till oss direkt på webben!

Vanliga frågor om givande >>  

Kyrkokansliet

Kyrkokansliet i Uppsala ansvarar för frågor som är gemensamma för hela Svenska kyrkan.

Vill du komma i kontakt med en medarbetare på kansliet? Ring via växeln, alternativt skicka e-post enligt mallen fornamn.efternamn@
svenskakyrkan.se.

Växel: 018-16 95 00
Telefontid: måndag-fredag 8.15-12 och 13-16.30.

Besöksadress:
Sysslomansgatan 4, Uppsala
Postadress:
Svenska kyrkan, 751 70 Uppsala

Kanslistöd

Hit vänder du dig med frågor som rör Svenska kyrkans gemensamma administrativa system. Det är främst avsett för Svenska kyrkans anställda.

Telefon: 018-16 97 00
Telefontid: måndag-torsdag 9-12 och 13-15, fredag 9-12
E-post:
kanslistod@svenskakyrkan.se

 

Presskontakt

I Pressrummet hittar du kontaktuppgifter till pressekreterare både på nationell nivå och i stiften.

Svenska kyrkan i sociala medier

Svenska kyrkan är gemenskap och stöd i glädje och sorg, i vardag och högtid. Du hittar oss i kyrkor och församlingsbyggnader runt om i Sverige, men också på nätet, i de sociala medierna.

Läs mer om Svenska kyrkan i sociala medier >>​


 

Skapad:2015-02-09 13:19:00

Svenska kyrkans informationsservice svarar dagligen på olika frågor från allmänheten. Ofta handlar de om kyrkans åsikter om aktuella händelser och fenomen i Sverige och världen.

Här hittar du svaren på några aktuella frågor >>

De tretton stiften

Skapad: 2009-06-28 00:00:00

Klagomål på vårt internationella arbete?

Skapad: 2012-05-31 11:00:00

För att kunna ta vårt ansvar och hålla god kvalitet har Svenska kyrkans internationella arbete ett klagomålssystem.

Läs mer här >>

 

 

//